Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng công chứng số 4

NoiDung

Địa chỉ: thị trấn Lo​ng Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

1. TRƯỞNG PHÒNG

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân

- Năm sinh: 1969

- Học vị: Cử nhân

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

+ Trình độ tin học: A

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 061.3524424

+ Di động: 0918.323132

Nhiệm vụ được phân công:

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng.​

Attachments

Created at 8/26/2016 3:05 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 2/15/2017 2:47 PM by Mach Phi Long