Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng công chứng số 3

NoiDung

Địa chỉ: phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

1. TRƯỞNG PHÒNG

PCC3.JPG
               - Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

- Năm sinh: 1967

- Học vị: Cử nhân

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ tin học: A

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 061.3870292

+ Di động: 091.9144522

Nhiệm vụ được phân công:

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng.

Attachments

Created at 8/26/2016 3:04 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 8/26/2016 3:04 PM by DONGNAI\trangmt