Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng công chứng số 1

NoiDung


Địa chỉ: 1B, đường 30/4 phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa

1. TRƯỞNG PHÒNG

- Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân

- Năm sinh: 1972

- Học vị: Cử nhân

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Trình độ chính trị: Cử nhân

+ Trình độ ngoại ngữ: A Anh văn

+ Trình độ tin học: A

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 061.3823425

+ Di động: 0918.8997541

Nhiệm vụ được phân công:

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng.​

Attachments

Created at 8/26/2016 3:00 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 1/1/2019 4:44 PM by Le Xuan Quy