Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Title

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

NoiDung

Địa chỉ: 83 Bis đường 30/4, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1. GIÁM ĐỐC

PB.JPG


- Họ và tên: Lê Quang Vinh

- Năm sinh: 1963

- Học vị: Thạc sĩ

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: A Anh văn

+ Trình độ tin học: A

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 061.3822566

+ Di động: 

Nhiệm vụ được phân công:

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.​

Attachments

Created at 8/26/2016 2:58 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 5/26/2017 11:14 AM by Le Xuan Quy