Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Title

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

NoiDung

Đị​a chỉ: 1B đường 30/4 phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa

1. GIÁM ĐỐC

PDG.JPG
               - Họ và tên: Nguyễn Thiên Thái

- Năm sinh: 1964

- Học vị: Cử nhân

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Cử nhân Quản trị kinh doanh

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 061.3816426; 061.3917445

+ Di động: 0919.731936

Nhiệm vụ được phân công:

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ về bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Attachments

Created at 8/26/2016 2:55 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 8/26/2016 2:56 PM by DONGNAI\trangmt